Avtalevilkår ved bestilling av leilighet eller rorbu hos Leka Brygge Drift AS

1. Booking og bekreftelse

En bestilling er bindende fra du har mottatt en bekreftelse fra Leka Brygge AS. Dette skjer elektronisk via bookingsystemet og/eller per e-post. Ved bestilling skal du oppgi navn, adresse, telefonnummer, ankomst- og avreisetid.

2. Betaling m.m.

Hele betaløpet betales online med betalingskort. Ved korte opphold som bestilles samme dag pr tlf/epost kan betales i sin helhet direkte på Leka Brygge via betalingsterminal. Leka Brygge har også vippsløsning.

3. Avbestilling

Når bestillingen er bindende og oppholdet forhåndsbetalt gjelder følgende avbestillingsvilkår for kunden:

a. Ved avbestilling inntil 60 dager før ankomstdag refunderes 80 % av oppholdets kostnad
b. Ved avbestilling inntil 30 dager før ankomstdag refunderes 50 % av oppholdets kostnad
c. Ved avbestilling inntil 14 dager før ankomstdag refunderes 25 % av oppholdets kostnad
d. Ved avbestilling inntil 7 dager før ankomstdag må oppholdet betales i sin helhet.

Samme avbestillingsvilkår gjelder også for de tilfeller der kunden ikke har forhåndsbetalt oppholdet. Faktura vil i disse tilfellene bli beregnet og sendt kunden.

Ved beregning av dager regnes alle dager inkluder helge- og helligdager, og skjæringspunktet regnes ved midnatt hvert døgn.

4. Ankomst og avreisetid

Leilighet/rorbu står til din disposisjon fra kl 15:00 på ankomstdagen. Båt utlevering mellom 10-16.

Utsjekk fra boenhet kl 11:00 på avreisedagen. Innlevering av båt avreisedagen kl 09.

Dersom det er spesielle forhold som gjør at du ønsker tidligere innsjekk eller senere utsjekk må du så tidlig som mulig kontakte Leka Brygge AS for å høre om dette er mulig.

Leka Brygge AS tar et gebyr på kr 250,- per boenhet for senere utsjekk på avreisedag.

5. Obligatorisk sluttrengjøring

Inkludert i leiepris. Boenheter med dyr tillatt tilkommer ett rengjøringsgebyr på 500 kr ekstra ved oppholdets slutt.

6. Kundens ansvar

Kunden skal behandle Leka Brygge AS sin eiendom og eiendeler forsvarlig. Leilighet/rorbu/båt og inventar skal overleveres i samme stand som ved overtakelse. Eventuelle skader skal uten opphold varsles Leka Brygge.

Kunden må erstatte skader som påføres utlånt eiendom eller eiendeler. Det gjøres oppmerksom på at kunden er ansvarlig for skader foretatt av andre som av kunden gis tilgang til leilighet/rorbu/båt.

7. Force majeure

Dersom gjennomføringen av leieavtalen vanskelig- eller umuliggjøres som følge av force majeure omstendigheter, så som krig, natur- og forurensingskatastrofer, epidemier, stengte grenser, trafikale forhold, streik, lockout, og lignende forhold, som ikke kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen, kan Leka Brygge AS annullere avtalen. Leka Brygge kan ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av slik annullering.

8. Oppbevaring av personopplysninger

Når du bestiller på Leka Brygge oppbevarer vi og vårt bookingssystem blant annet navn, adresse, telefonnummer og epost. Dette for å kunne behandle bestillingen din og gi deg nødvendig informasjon om ditt opphold. Vi følger til enhver tid gjeldende regelverk ihht. GDPR og personvern.

Vi benytter ikke dataene for å sende deg annen markedsinformasjon med mindre du spesielt samtykker til dette.